Sopimus- ja toimitusehdot

1. Soveltaminen
Näitä sopimus- ja toimitusehtoja käytetään EFG Toimistokalusteet Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupassa, mikäli niitä ei muuteta kirjallisesti osapuolten välisellä sopimuksella. Sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan tilausvahvistuksessa yksilöityjen tavaroiden toimitukseen ja ehdot katsotaan tilaajan taholta hyväksytyiksi.

2. Hinnat
Hinnat sitoumuksetta, ilman arvonlisäveroa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät pakkauksen. Kuljetusvastuumaksu 0,48% tilauksen verottomasta arvosta lisätään laskuun. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaisesti sekä mahdolliset muut vastaavat lakisääteiset maksut.

3. Tarjous
Tarjous on voimassa 30 päivää ja vain tarjottuna kokonaisuutena, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tarjoukseen tehdään muutoksia tai lisäyksiä, on myyjällä oikeus tehdä muutoksia toimitusaikaan. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat EFG:n omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä EFG:n vahingoksi eikä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle.

4. Toimitusehto
Toimitukset tapahtuvat vapaasti terminaalistamme Helsingistä. Tavarat lähetetään tilaajan vastuulla ja vakuutetaan tilaajan lukuun.

5. Toimitusaika
Toimitusaika lasketaan tilauksen vahvistuspäivästä. Myyjä lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen 14 päivän kuluessa tilauksesta, tai mikäli tuotteen toimitusaika on tätä lyhyempi, niin pian kun se on mahdollista. Tilaukseen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava vähintään neljä viikkoa ennen ilmoitettua toimitusaikaa.

6. Tavaran vastaanotto
Katsotaan tapahtuneen, kun tavara on toimitettu asiakkaalle tai vastaanottotarkastus on suoritettu. Mahdolliset puutteet tai huomautukset on kirjallisesti ilmoitettava myyjälle 5 vrk:n kuluessa tavaran vastaanotosta.

7. Palautukset
Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tuotetta, ellei siitä ole etukäteen kirjallisesti sovittu. Maksimihyvitys tilausvahvistuksen mukaisesti toimitetulle tuotteelle on 70% tuotteen hinnasta. Erikoistöiden palautuksia ei hyväksytä.

8. Toimitusajan siirto
Mikäli toimitusaikaa joudutaan siirtämään asiakkaan taholta, myyjästä riippumattomista syistä, veloitetaan asiakkaalta yksi (1)%/alkava viikko toimituksen arvosta sekä EFG:lle syntyneet välittömät kustannukset. Toimituksen siirtämisestä on sovittava kaksi viikkoa ennen toimituksen määräaikaa.

9. Maksuehto
Maksuehto on 10 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Myyjä on oikeutettu laskuttamaan osatoimituksesta. Viivästyskorko 16%.

10. Omistusoikeuden pidättäminen
Omistusoikeus kalusteisiin säilyy myyjällä, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

11. Toimitus ja asennus
Kun toimitus ja asennus tapahtuu maksimissaan 50 km:n etäisyydellä myyjän myyntinäyttelystä, toimituksesta ja asennuksesta veloitetaan seuraavasti: Toimituksesta 2%tilauksen arvosta (minimissään 50 €). Asennusta vaativista kohteista veloitamme alle 2 000 € (alv 0%) toimituksista 5%tilauksen arvosta
(minimissään 60 €), 2 000 – 10 000 € (alv 0%) toimituksista 4% tilauksen arvosta ja yli 10 000 € (alv 0%) toimituksista 3% tilauksen arvosta. Asennus sisältää tilausvahvistuksen mukaisten kalusteiden kertaluonteisen asennuksen, vapaaseen ja keskeytymättömän asennustyön vaatimaan tilaan, arkisin 8.00 – 16.00. Myyjällä on oikeus veloittaa kustannukset mahdollisista lisätöistä liittyen mm. tilojen tyhjentämiseen, toiseen asennuskertaan, varastointiin ja/tai tämän kaupan kohteen ulkopuolisiin asennustöihin. Tuntiveloitus muista asennustöistä on 60,00€/h/hlö (alv 0%), sekä aiheutuneet matkakustannukset. Muissa tapauksissa erillistarjouksen mukaan.

12. Sisustussuunnittelu
Asiakkaan tarjouspyyntöön liittyen on sisustussuunnittelu maksuton yhden suunnittelun ja sen mahdollisen korjauksen osalta. Sen jälkeen veloitus työtuntien mukaan 77€/h.

13. Takuu
Hinnaston mukaisilla vakiokalusteilla on viiden (5) vuoden takuu, ellei toisin mainita. Takuu koskee materiaaleja sekä rakenne- ja valmistusvirheitä. Takuu on voimassa normaaleissa toimisto- ja julkitilatyyppisissä käyttöolosuhteissa. Myyjän vastuu ei koske virheitä ja vikoja, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä, puutteellisesta ylläpidosta tai ostajan toimesta tapahtuneesta virheellisestä asennuksesta. Takuu ei myöskään korvaa normaalia kulumista. Malliston ulkopuolisille asiakaskohtaisille päällisille takuuta ei myönnetä. Malliston ulkopuolisilla tuotteilla on voimassa valmistajan myöntämä takuu.

14. Välillinen vahinko
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisesta viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

15. Force Majeure
Myyjä voi lykätä velvoitteidensa täyttämistä, mikäli suoritus estyy tulipalon, työseisauksen, sodan, tuonti- tai vientikiellon, luonnonmullistuksen, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksen tai muun seikan takia, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa. Edellä mainittuja syitä sovelletaan myös alihankkijoihin. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös alihankkijan konkurssi.